Katoļu Baznīcas liturģiskais kalendārs 2009. - 2015. gadam
<<<
Rīgas arhibīskapa - metropolīta Zbigņeva Stankeviča draudžu vizitāciju saraksts 2014.gadā (sarakstā iespējamas izmaiņas)
<<<
Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju saraksts 2014.gadā
<<<
Liepājas diecēzes bīskapa V.Stulpina pastorālās kalpošanas kalendārs
<<<
Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska draudžu vizitāciju saraksts 2014.gadā
<<<
Pieteikšanās RARZI studijām
Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts
2014./2015. studiju gadā
uzņem studentus šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija" studiju programmās:

PAMATSTUDIJAS
Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (3 gadi 3 mēneši)

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS
Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši)
Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši)

MŪŽIZGLĪTĪBA
Katehētu kursi (10 mēneši)
Katoliskās teoloģijas pamatkurss (5 mēneši, no septembra līdz janvārim)
Katehētikas pamatkurss (5 mēneši, no februāra līdz jūnijam)
Klausītājiem un viesstudentiem iespēja apmeklēt izvēlētos studiju kursus no aktuālā institūta lekciju saraksta

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3. stāvā RARZI birojā 2014. gada 20. - 22. augustā no 10.00 līdz 19.00, 25.-28. augustā no 9.00 līdz 15.00 un 29. augustā no 9.00 līdz 16.30.

Iestājpārrunas piektdien 2014. gada 29. augustā Klostera 4-35, 3. stāvā RARZI birojā:
bakalaura studiju programmas reflektantiem plkst. 17.00;
maģistra studiju programmu reflektantiem plkst. 18.00;
mūžizglītības kursu interesentiem plkst. 19.00.

Klausītāji tiek aicināti pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 4. septembrim RARZI birojā darba laikā.

<<<
Kapusvētki dažādu Latvijas draudžu kapsētās
<<<
Valmieras baznīcas iesvētīšana
30. augustā plkst. 12.00 Jaunās Valmieras baznīcas iesvētīšanas Svētā Mise, kuru vadīs Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
<<<
Mariāņu kongregācijai Latvijā – 90
Šogad aprit 90 gadi kopš tēvi Benedikts Skrinda MIC un Broņislavs Valpitrs MIC, pabeiguši sagatavošanas laiku, t.i. noviciātu Lietuvā, ieradās dzimtenē, lai, atsaucoties uz arhibīskapa Antona Springoviča lūgumu, „atdzīvinātu klosterdzīvi Latvijā". Viņi bija pirmie vīriešu klosterdzīves pārstāvji brīvajā Latvijā.

Atzīmējot šo jubileju, Priesteru mariāņu kongregācijas tēvi aicina piedalīties svinīgos pasākumos viņiem uzticētās draudzēs:

12. septembrī Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā
18.00 Svētā Mise ar Mariāņu kongregācijas ģenerālās kūrijas pārstāvja pr. J. Roša MIC uzrunu

13. septembrī Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa baznīcā
15.00 Tautas Rožukronis
16.00 Fatimas dievkalpojums
17.00 Referāti
• pr. Dmitrijs Artjomovs MIC - svētīgais Staņislavs Papčinskis
• pr. Andris Ševels MIC - svētīgais Juris Matuļevičs
• pr. Pāvels Zeiļa MIC - mariāņi Latvijā
18.00 Svinīgā Svētā Mise, kuru vadīs Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps V. E. Jānis Bulis, Euharistiskā procesija. Svētku noslēgumā tiks pasvētītas jaunās skulptūras sakrālajā laukumā - Jēzus lūgšana Ģetzemanes dārzā un Pieta - Dievmāte tur klēpī no krusta noņemto Jēzu.

14. septembrī Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā
10.00 Svētā Mise (poliski) ar Mariāņu kongregācijas ģenerālās kūrijas pārstāvja pr. V. Jasinska MIC uzrunu un svētīgā Staņislava Papčinska medaļas piešķiršanu V. Ragaušai.

<<<
Tezē Baltijas reģionālā tikšanās
No šī gada 26. līdz 28. septembrim Rīgā notiks uzticības svētceļojuma uz zemes posms - Tezē Baltijas reģionālā tikšanās „Kļūstot par zemes sāli".

16 līdz 35 gadus veci jaunieši no Baltijas un Skandināvijas valstīm, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Vācijas un citām valstīm kopā ar Tezē brāļiem ir aicināti piedalīties Tezē lūgšanās, semināros un darbnīcās, kā arī piedzīvot Rīgas, Jelgavas un Ogres ģimeņu un draudžu viesmīlību. Tikšanās pasākumi notiks Sv. Pētera baznīcā un citos dievnamos un draudzēs Rīgā, Jelgavā un Ogrē.

Iepazīties ar tikšanās programmu var ŠEIT . (http://taizeriga2014.lv/programma/)

Aicinām jauniešus no Latvijas pievienoties uzticības svētceļojuma uz zemes posmam. Visi tikšanās dalībnieki ir aicināti līdz 1. septembrim reģistrēties dalībai ŠEIT . (https://register.taize.fr/meeting.xhtml?cid=1)

Dalības ziedojums jauniešiem no Latvijas (un Rīgas) ir eur 15. Visiem jauniešiem tiks nodrošināta ēdināšana, jauniešiem no reģioniem tiks nodrošinātas naktsmājas Rīgas un Rīgas apkārtnes draudžu locekļu ģimenēs, kā arī sabiedriskā transporta biļete tikšanās nedēļas nogales garumā.

Ja dalības ziedojums vai nokļūšanas Rīgā izdevumi ir šķērslis dalībai, lūdzam rakstīt uz info@taizeriga2014.lv. Mēģināsim to novērst kopīgi.

www.taizeriga2014.lv

<<<
Izstāde Aglonas bazilikas kriptā
Izstāde veltīta prelāta Julijana Začesta 100 gadu jubilejai, tā būs apskatāma Aglonas bazilikas kriptā no 10. augusta līdz 20. septembrim.
<<<
Jauniešu rekolekcijas- Kairos
Jauniešu rekolekcijas KAIROS - LATVIJĀ! 4.septembris (17:00) -7.septembris (13:00),Dzintaru rekolekciju mājā

Kas ir KAIROS?
Laiks, kurā darbojas Dievs - Misē, sarunās, spēlēs, grupu darbos, klusumā, liecībās, slavēšanā, agapē, naksniņās, pārsteigumos...
No 1968.g ASV un no 1975.g citur pasaulē Kairos vada jezuītu brāļi.
Dažas Kairos "īpatnības": 1. dalībnieki un daļa vadītāju - jaunieši;
2. drīkst piedalīties tikai 1.reizi
3. ne visu piedzīvoto drīkst atklāt citiem
4. jāpiedalās no sākuma līdz beigām

Pārējā informācija un pieteikšanās - tālr.26394426 (Diāna)
Nāc! Mēs priecāsimies šo laiku būt kopā ar tevi!
Jezuītu tēvs Algis Gudaitis un komanda

<<<
Seminārs "Kā un kāpēc runāt par seksualitāti ar pusaudžiem"
Semināru vada žurnālists, auglības atpazīšanas metožu skolotājs Marks Jermaks, kā arī kristīgas psiholoģes Ina Grasmane un Līga Ruttule.
Pasākums notiks 8. septembrī plkst.18:00 Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 48. Pieteikties uz pasākumu var pa tālr. 29191860 (Marks) vai rakstot uz e-pastu: marks@augliba.lv.
Dalības maksa: 10 EUR.
<<<
Annas Merlo rekolekcijas
Kā dziedināt dzimtas ievainojumus un pilnībā kļūt Dieva dēliem un meitām.
"Tādēļ es loku ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu." (Efeziešiem 3,14-15)

Rekolekcijas par tematiem, kuriem Anna Merlo pievērsusies grāmatā „Spēt atlaist", - attiecības starp vecākiem un bērniem.
Vadīs Anna un Alēns Merlo un Marija Luīze Žerāra.
Notiks no 29. līdz 31. augustam sv. Terēzes draudzes namā O. Vācieša ielā 6.Sākums: piektdien 9.00, noslēgums: svētdien 17.00.
Ir iespēja pārnakšņot skolas telpās, līdzi jāņem guļammaiss.
Dalības maksa 21 eiro (ēdienreizes iekļautas). Maksa par naktsmājām 4 eiro.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu lwlatvia@gmail.com vai zvanot pa tālr. 29455267 (Ilze).
Piesakoties jāinformē, ja vēlēsieties pārnakšņot skolas telpās.

<<<
Dziedināšanas dievkalpojums Ozolaines baznīcā
20. septembrī plkst. 12.00 Ozolaines Sv.Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīcā dzimtas koka dziedināšanas dievkalpojums - Svētā Mise.
Visi laipni aicināti!
<<<
Brīvprātīgais darbs
Latvijas katoļu Baznīcas labdarības organizācija "Caritas Latvija" aicina pieteikties brīvprātīgos!
Brīvprātīgie Latvijā kalpo bērnu namos, krīzes centros, cietumos, slimnīcās un citur. Ar katru brīvprātīgo tiek slēgta vienošanās par izvēlētā darba izpildi un kalpošanas ilgumu. Tuvāku informāciju var iegūt "Caritas Latvija" birojā: Rīgā, Katoļu ielā 14 (darba laiks: plkst. 11.00 -17.00 pirmdien - piektdien), tālr. 67205067, 29552102 vai rakstot uz e-pastu: info@caritas.lv.

Aicinām brīvprātīgos kalpošanai atkarību rehabilitācijas centrā „Betlēmes žēlsirdības māja"!
• latviešu valodas pasniegšana tiem centra iemītniekiem, kuri pārvalda tikai krievu valodu un kuriem latviešu valodas zināšanas būs nepieciešamas pēc rehabilitācijas kursa beigšanas, lai iekļautos sabiedrībā un atrastu darbu. Nodarbību biežums - vēlams vismaz reizi nedēļā.
• dalīšanās pieredzē ar mājā dzīvojošajām sievietēm - tā var būt gan sarunu vakaru vadīšana par tēmām, kas ir nozīmīgas sievietes aicinājumam, daloties dzīves pieredzē, gan rokdarbu pulciņu vadīšana (rotu, auduma ziedu u.c.skaistu lietu radīšana) vai jebkas cits, svētīgs un vienojošs, ko jūs būtu gatavi dāvāt ar savu klātbūtni sievietēm, kuras atveseļojas no atkarības slimības.
Būsim pateicīgi par jūsu ierosmēm, idejām un atsaucību. Ja jūtat aicinājumu atsaukties, lūdzu, zvaniet pa tālr. 29221901 vai rakstiet uz e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com.

 

„Betlēmes žēlsirdības mājas"
uzticības tālrunis atkarīgo atbalstam,

kuri ārstējās un vēlās atgriezties normālā dzīvē
67214437

<<<
Pasākumi Betānijas dominikāņu māsu Sv. Jāzepa klosterī

Drēbju namiņš no 20.07. - 1.09. ir slēgts.

Svētdienas Skolas nodarbības atsāksies 5.oktobrī plkst. 16.00 2014. Tuvāka informācija: 26177063 (9-17).

Ģitāras spēles nodarbības, dejas meditācija, kontemplatīvā lūgšana, Svēto Rakstu studijas un rekolekcijas atsāksies oktobrī.Sekojiet informācijai!

Betānijas dominikāņu māsu Sv. Jāzepa klostera adrese: Drustu iela 36a, Mārupe, Rīga. Satiksme ar 7. autobusu vai 220. mikroautobusu līdz Dauguļu ielai.

Tuvākas ziņas: +371 67618736, +371 26177063, mājas lapā www.betanija-op.lv vai rakstot uz e-pastu: noela_op@yahoo.de.

<<<
Al - Anon sapulces
IELŪGUMS TEV!
ja Tu ciet no kāda cilvēka pārmērīgas dzeršanas, ja Tu jūti dusmas, sāpes un apjukumu tāpēc, ka nevari ietekmēt tuvinieka dzeršanu,
ja Tev šķiet, ka dzīve ir kļuvusi nevadāma un tā ir pilnībā pakārtota tuvinieka dzeršanai...
tad esi mīļi aicināta/aicināts paklausīties, kā ar to tiek galā alkoholiķu tuvinieku ģimenes grupas dalībnieki.
Šie cilvēki nāks dalīties ar savu stāstu, jo viņi ir saskārušies ar tādām pašām problēmām un atraduši atbalstu Al-Anon sapulcēs.
„Betlēmes žēlsirdības mājā", Katoļu ielā 14, trešdienās, plkst. 18.30.

Al-non ģimenes grupas ir alkoholiķu tuvinieku un draugu sadraudzība, kuri uzskata, ka viņu dzīvi ir iespaidojusi tuvo cilvēku dzeršana. Tā ir neprofesionāla sadraudzība, kuras biedri dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās. Tā ir anonīma programma, kas saglabā biedru anonimitāti.
Ja Tev rodas kādi jautājumi par šo tikšanos, droši zvani pa tel. 26315685 (Līga)

<<<
"Caritas Latvija" brīvprātīgo tālākizglītības seminārs
13.septembrī, Bētlemes žēlsirdības majā (Rīgā, Katoļu ielā 14), notiks "Caritas Latvija" brīvprātīgo tālākizglītības seminārs.
Pieteikšanās līdz 8.septembrim
20032459 vai rakstot uz e-pastu: info@caritas.lv.
<<<
Svētās Mises Norvēģijā
Svētās Mises Norvēģijā 2014.gadā
5-7.septembris; 7-9.novembris

Piektdien un sestdien būs tikšanās ar latviešiem Tonsbergā, Panveien 3, Notteroy. Sestdienā, 6.septembrī svētā Mise būs 12.00, katoļu baznīcā Tonsbergā. Kontakti - Valērija, 004795736395.

Sestdien vakarā un svētdien no rīta būšu Drammenē.

Svētdienā, 7.septembrī dievkalpojums notiks pl. 15 00 kapelā blakus sv Jāzepa baznīcai (Akersveien 6, Oslo, Norvēģija) (http://www.katolsk.no/organisasjon/kart?DB). Koordinācijas tālrunis 004796747122 (Baiba)

Pl. 14.00 kapelā būs iespējams pieiet pie grēksūdzes un kopīga rožukroņa lūgšana. Pēc dievkalpojuma kopīga pasēdēšana un pārrunas.

Norvēģijā ieradīšos jau tās nedēļas nogales piektdienā Norvēģijas apgabalā, kas aptver pilsētas Drammene, Tonsberga, Sandefjord un Mossa, līdz ar to būs iespēja apmeklēt cilvēkus mājās, kārtot jautājumus par kristībām, iesvētībām (Pirmo Komūniju) un laulībām, kā arī ja cilvēks sen nav bijis pie grēksūdzes vai citām garīgām sarunām. Katru reizi pirms svētās Mises Oslo, piektdien, Tonsbergā vakarpusē būs katehēzes. Ja vēlaties mani uzaicināt, rakstiet epastu priesteris.ilmars@gmail.com

Sīkāka informācija vēl sekos.

<<<
Pasākumi Māsu kalpoņu klosterī
Pasākumi māsu kalpoņu klosterī

SAMUĒLA GRUPA aicina jauniešus (18-35 gv.), kuri vēlas veltīt gadu Dievam, lai Viņa Vārda gaismā izzinātu savu dzīves aicinājumu un pieņemtu svarīgus lēmumus (piem., saistībā ar aicinājumu uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi, kā arī karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšanu). Samuēla grupa norisinās

Rīgā (māsu kalpoņu klosterī, Enkura ielā 9) - no 20. septembra
Daugavpilī (tēvu mariāņu klosterī, Baložu ielā 3) - no 13. septembra

Vairāk par Samuēla grupu norisi un par pieteikšanās iespējām var uzzināt www.kalpones.lv

NEDĒĻAS NOGALE JAUNIEŠIEM, kas vēlas izzināt savu aicinājumu, notiks māsu kalpoņu klosterī Rīgā no 29.-31.augustam. Tēma, ko pārdomāsim: "Laimīgi sirds šķistie" - sasaucas ar pāvesta Franciska izvēlēto vadmotīvu Jauniešu Dienām 2015. Nedēļas nogali vadīs pr. Ilmārs Tolstovs un māsas kalpones. Sākums: piektdien, plkst. 19:00, noslēgums - svētdien, plkst. 16:00. Pieteikšanās iespējama līdz 25.augustam pa e-pastu: kalpones@gmail.com

INDIVIDUĀLAS REKOLEKCIJAS - klosterī ir iespēja izdzīvot individuālas rekolekcijas (nedēļas nogali klusumā), kā arī 5 dienu klusuma rekolekcijas ar garīgo vadību mazā grupā (8 cilvēki). Tā kā vietu skaits ir ierobežots, rekolekcijām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās (rakstot uz e-pastu: kalpones@gmail.com).

SVĒTDIENAS PĒCPUSDIENAS KLOSTERĪ - aicinām kopā ar mums svinēt Svēto Misi mūsu kapelā (Ķīpsalā, Enkura ielā 9). Tā notiek plkst. 15:00, pēc tam - iespēja kopā lūgties Vesperu dziedājumus, parunāties ar māsām pie tējas krūzes un noslēgt svētdienas pēcpusdienu ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju.

AIZLŪGŠANAS PAR SLIMNIEKIEM - katra mēneša otrajā svētdienā pl. 15:00 notiek Svētā Mise slimnieku un atkarībās nonākušo cilvēku nodomos, kurus var sūtīt uz e-pastu: kalpones@gmail.com.

Lūgšanu kustība „NO SIRDS UZ SIRDI" - uzticot aizlūgšanu vajadzības Dievam, arī jūs varat pievienoties mūsu lūgšanu kustībai. Šī kustība ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas kopīgi aizlūgt par sev tuviem slimniekiem vai atkarībās nonākušajiem cilvēkiem. Aicinām iesaistīties lūgšanu sadraudzībā arī slimniekus, kuri vēlas savas ciešanas upurēt Baznīcas labā. Ik dienas katrs kustības loceklis lūdzas rožukroņa noslēpumu vai rožukroņa daļu (vai arī kādu citu sev tuvu lūgšanu) par saviem tuviniekiem, vienlaikus garīgi vienojoties arī ar mums, māsām, un citiem kustības locekļiem. Lūgšanu kustība "No sirds uz sirdi" ir atvērta visiem (Pieteikšanās lūgšanu kustībai )!

Lūgšanu kustības REKOLEKCIJAS - 14.septembrī - Krusta paaugstināšanas svētdienā (no 11:00-18:00). Tā būs ne tikai skaista iespēja satikt vienam otru, bet arī vienoties kopīgā lūgšanā. Aicināti gan kustības locekļi, gan arī tie, kuri vēlas pievienoties mūsu kopīgajai lūgšanai! Lūdzam apstiprināt dalību rekolekcijās līdz 12. septembrim pa e-pastu: kalpones@gmail.com vai arī zvanot 22345599

Ļoti priecājamies, ka septembra beigās varēsim uzņemt mūsu mājās jauniešus un iesaistīties Tezē lūgšanā. Arī jūs variet kļūt par vienu no viesģimenēm (nepieciešams vien aizpildīt pieteikšanās anketu un nosūtīt uz e-pastu: gunta.ziemele@gmail.com)! Mums ir dzimusi doma iesaistīties arī nelielā Ķīpsalas evaņģelizācijā - 8. septembra vakarā (no 19:00) vēlamies apciemot kaimiņus, aicinot viņus atklāt viesmīlības prieku - uzņemt savās mājās jauniešus, kas ieradīsies Rīgā uz Tezē tikšanos. Viesmīlība - tas ir solis tuvāk Dievam! Ja Dievs Tevi aicina uz kaut ko mazliet izaicinošu Tavai ticībai - pievienojies mums Ķīpsalas evaņģelizācijā!!! Tuvāka informācija - tel. 27868494

Ņemot vērā pieaugošo interesi par klusumā pavadītām rekolekcijām klosterī, ir dzimusi jauna iecere nedēļas nogalei klusumā ar Lectio Divina lūgšanu Visu Svēto dienas kontekstā (31.oktobris - 2.novembris). Tēma: "Kā man kļūt svētam?" Pieteikšanās rekolekcijām un sīkāka informācija - kalpones@gmail.com

Seko informācijai par notikumiem klosterī www.kalpones.lv

<<<
Apvienības "Laulāto Tikšanās" pasākumi

24. - 26. oktobrī rekolekcijas laulātiem pāriem Sarkaņos

Mīļi aicinām ģimenes, kas bijušas LT rekolekcijās, pievienoties mazajās ikmēneša pēcrekolekciju grupās, lai kopīgi dalītos, liecinātu, lūgtos un stiprinātu viens otru Dieva dotajā aicinājumā:

Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē - katra mēneša otrajā otrdienā vai trešdienā (atbildīgie animatori Aigars un Regīna, t. 26827579, 29902218)
Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē - katra mēneša otrajā sestdienā (Edmunds un Sandra, t. 26388847)
Rīgas Sv. Alberta draudzē - katra mēneša pēdējā piektdienā (Dainis un Baiba, t. 29247313)
Valmieras Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē - katra mēneša otrajā svētdienā (Ints un Inga, t. 29621431)
Liepājas Sv. Dominika draudzē - katra mēneša ceturtajā svētdienā (Ēriks un Ivonda, t. 29443791)
Kuldīgā (Agita un Dzintars, t. 29710312)
Aglonā (Jānis un Gerda, t.29926376).

Aktuālā informācija par saderināto tikšanās reizēm, rekolekcijām laulātiem pāriem un pēc rekolekciju mazajām grupām pieejama apvienības "Laulāto Tikšanās" mājas lapā http://www.laulatiem.lv/!

<<<
Kustības "Par dzīvību" pasākumi
Psiholoģiskas konsultācijas māmiņām gaidībās un vecākiem, kam ir bijusi bērna zaudējuma pieredze (Diāna Staņko: 26388578, Dzintra Bušmane: 27024699).

Auglības atpazīšanas metodes konsultācijas, lekcijas skolās par dzīvības svētumu, auglību, attiecībām (Diāna Staņko: 26388578).

Informācija par kustības „Par dzīvību!" plānotajiem pasākumiem tīmekļa vietnē www.prolife.lv.

<<<
Kopienas "Chemin Neuf" pasākumi

Chemin Neuf lūgšanu grupa Smiltenē Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzē, Vaļņu ielā 17 (informācija par lūgšanas grupas laikiem pa tālr.: 29432732).

Papildu informācija par kopienas "Chemin Neuf" pasākumiem: www.facebook.com/kopiena.cheminneuflatvija.

<<<
Klusuma rekolekcijas
5.-11. oktobrī Rēzeknes raj. Sarkaņos notiks ignāciskās klusuma rekolekcijas. Vadīs Euharistiskā Jēzus kongr. māsa Brigita. Informācija un reģistrācija: tel. 29387125 (m.Brigita)

2015. gadā no 26.maija līdz 26. jūnijam
notiks 30 dienu ignāciskās klusuma rekolekcijas - garīgie vingrinājumi. Vieta: Dzīvības Mātes institūta rekolekciju māja Sarkaņos, Rēzeknes nov. Rekolekcijas vadīs t. Algimantas Gudaitis, SJ un m. Emanuēla, SJE. Vietu skaits ierobežots. Informācija un pieteikšanās pa tālr. 29395168 (m. Emanuēla) vai. Īsu aprakstu par šāda veida rekolekcijām var izlasīt www.rekolekcijas.lv.
<<<
Satikšanās vietne katoļiem katSat.lv
Dzīvesdrauga meklētājiem, kuri viens ar otru vēlas dalīties ticībā un kristīgajās vērtībās

Jā, tieši Jūs! Šis portāls ir veidots tādiem cilvēkiem kā Jūs, kuri savā dzīvē ilgojas pēc otrās pusītes. Cilvēki, kuriem ir lieli mērķi un kuri uzdrīkstas vēlēties piedzīvojumu, kas ir ģimene, un kuriem ir svarīga Baznīcas mācība. Nebīstieties! Izmēģiniet! Ir kāds, kurš Jūs gaida!

Reģistrēties. Meklēt. Atrast dzīvesdraugu! www.katSat.lv
http://www.draugiem.lv/katsat/
<<<
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles jauniešu aktivitātes

Katru ceturtdienu plkst. 19 Jēkaba katedrālē notiek dievkalpojums jauniešiem. 1. ceturdienā pēc dievkalpojuma ir agape, 2. ceturtdienā - katehisms, 3. ceturtdienā "Ex Animo" - vadīta slavēšana turpat uz vietas dievnamā, 4. ceturtdienā - filma vai tematiska tikšanās. Kontaktpersona: Signe (29397993).

<<<
Jauniešu grupas tikšanās Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē
Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudze
Jauniešu grupas tikšanās svētdienās plkst. 14.00.
Tikšanās laikā paredzēta:
. lūgšana
. pārrunas
. diskusijas
. personīgās liecības
. aktuālo tēmu apspriešana
. kafija draugu lokā
Sīkāka informācija pa tālr. 28898490.
<<<
Ģitārspēles apmācība
Sintija Grava aicina bērnus un jauniešus vecumā no 10 - 25 gadiem mācīties vokālajā un ģitārspēles studijā Bērnu un jauniešu centrā "Kurzeme", Imantā.

Ir iespēja arī tikai dziedāt vai tikai spēlēt, kā arī spēlēt un dziedāt jaunākās grupas ansamblī un vecākās grupas ansamblī "Vējš". Ansambļa nosaukums ir par godu Svētajam Garam.

Apmācības izdevumus pamatā sedz pašvaldība, izņemot līdzfinansējumu 7 eiro mēnesī, bet daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātajiem nodarbības ir bezmaksas.Ansamblis ar panākumiem piedalās konkursos, koncertos. Koncertē arī pansionātos, cietumos, baznīcās, organizē vasaras nometnes.Mācības notiek Rīgas pašvaldības iestādē „Kurzeme", Rīgā, Imantas ielā 11a. Tālr. 67105436 vai mob. tālr. 29778384 (Sintija Grava).

<<<
Itāļu valodas nodarbības
No 2. oktobra Rīgas Katoļu ģimnāzijā sāksies itāļu valodas nodarbības iesācējiem ar nelielām priekšzināšanām, kuras vadīs skolotājs Nikola Korčelli (Nicola Corcelli). Nodarbības notiks trešdienās no plkst.16.30 līdz plkst.17.30, piektdienās no plkst.18 līdz plkst.19.
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 26394426 (Diāna)
<<<
Darbs
Nodibinājums „Nova Vita" divu Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros, kuri tiks realizēti sociāli karitatīvajā rehabilitācijas centrā atkarīgajiem "Betlēmes Žēlsirdības māja" meklē :
Projektu vadītāju

Interesentus aicinām pieteikties un sūtīt CV uz e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com, vai zvanīt pat telefonu 29703081.
Nodibinājums „Nova Vita" divu Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros, kuri tiks realizēti sociāli karitatīvajā rehabilitācijas centrā atkarīgajiem "Betlēmes Žēlsirdības māja" meklē 
Grāmatvedi
Darbs uz nepilnu slodzi

Interesentus aicinām pieteikties un sūtīt CV uz e-pastu: nova.vita.latvia@gmail.com, vai zvanīt pat telefonu 29703081.
<<<
Uzņem audzēkņus
Laterāna Pontifikālās Universitātes (LPU) filiāle RARZI pagarina jauno audzēkņu uzņemšanu.

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv
sīkāka informācija studiju jautājumos pa e-pastu trupskalne@gmail.com vai 29524484
Pieteikšanās studijām visās studiju programmās
no 2014. gada 20. līdz 22. augustam Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3. stāvā RARZI birojā no 10.00 līdz 19.00.
un no 25.-28. augustam no pl. 9.00-15.00, 29. augustā no pl. 9.00-16.30.
Iestājpārrunas piektdien 2014. gada 29. augustā Klostera 4-35, 3. stāvā RARZI birojā:

• bakalaura studiju programmas reflektantiem plkst. 17:00;
• maģistra studiju programmu reflektantiem plkst. 18:00;
• mūžizglītības kursu interesentiem 19:00;
• klausītāji tiek aicināti pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 4. septembrim RARZI birojā darba laikā.
5. septembris (piektdiena): Jaunā 2014./2015. studiju gada sākums: Svētā Mise Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā plkst. 16.30.
Uzņemšanas noteikumi.

Rīgas Katoļu ģimnāzija uzņem audzēkņus 2013./2014. mācību gadam no 1. līdz 12. klasei. Pieteikties ģimnāzijā iespējams katru darba dienu no plkst. 10.00 -14.00. Informācija: tel. 29422549 vai 26394426
Iespējams pieteikt savas atvases Rīgas Katoļu ģimnāzijas bērnudārzā, kas atrodas O. Vācieša ielā 6. Informācija: Ilze Majeniece, tel. 29221282. majeniece@inbox.lv.

Rīgas Katoļu ģimnāzijas pirmskolas izglītības iestāde meklē pirmsskolas izglītības pedagogu. Kontaktēties ar Ilzi Majenieci, tālr 29221282.
Liepājas Katoļu pamatskolā var pieteikt skolēnus 2014./2015. mācību gadam.
 
<<<
Adorācija
Aicinām visus atsaukties un nākt pie Kunga! Adorācijas kapelā, Rīgā Klostera ielā 2 (blakus Saeimas ēkai) visus, kuri vēlas pieteikties Adorācijas stundām, lūdzam zvanīt Aigaram Rīdūzim, mob.tel.29799701. Gaidām arī reliģisko ordeņu un kopienu cilvēkus. Adorācijas kapelas blogs: http://adoracija.blogs.lv/2010/10/11/adoracija/, kur var redzēt, kuri laiki dežūrām ir brīvi.
<<<
Svētceļojumi
Svētceļojums uz Poliju no 05.10.2014 līdz 17.10.2014
Rīga - Varšava - Krakova - Velička - Lagevniki - Šavnica - Zakopane - Kalvaria Zebžidovska - Vadovice - Čenstohova - Poznaņa - Lednice - Gņezno - Biskupina - Ļiheņa - Nepokaļanova - Žeļazova Voļa - Varšava - Rīga

Cena: 440 EIRO
Svētceļojuma dalībnieku tikšanās:7 SEPTEMBRĪ.13:30 Sāpju Dievmātes baznīcas mājas 12.istabā (ieeja no pagalma).
Papildinformācija pie priestera Kšistofa Kuriloviča - tel. 27431186.

Svētceļojums uz Itāliju no 25.oktobra līdz 3.novembrim.

1.diena: plkst.6:00 izbraukšana no Rīgas, Rīgas Katoļu ģimnāzija - ap plkst. 22:00 Polijā: Čenstohova (Krakovas apg.)
2.diena: Čenstohovas apskate no plkst.6:00 ar iespēju apmeklēt Sv. Misi; Polijas galvenā katoļu svētvieta: paulīniešu Jasnagoras klosteris (Jasna Góra) ar Čenstohovas Melnās Madonnas svētbildi - ap plkst. 23:00 Itālijā: Paduja
3.diena: no rīta Padujā: Scrovegni Chapel/ Sv. Antonija no Padujas kapa vieta ar baziliku - Ravenna: Mausoleum of Galla Placidia/ Neonian Baptistery/ San Giovanni Evangelista/ San Vitale Basilica/ Sant'Apollinare Nuovo - ap plkst.19:00 Loreto, Marche.
4.diena: - Loreto: Basilica della Santa Casa (Holy House of Loreto) - Asīze: Basilica di San Francesco (Sv. Francisks)/ Basilica di Santa Chiara (Sv. Klāra)
5.diena: Asīze: Duomo di San Rufino/ Eremo delle Carceri/Santa Maria degli Angeli/ Santa Maria Sopra Minerva/ San Damiano Convent - izbraukšana uz Montekassino: benediktiešu mūku klosteris -izbraukšana uz Romu
6.diena: Roma/ Vatikāns
7.diena: Roma
8.diena: izbraukšana plkst.9:00 no Romas - Vičencas apskate (Vicenza)
9.diena: izbraukšana plkst.8:00 no Vičencas - ap plkst.22:30 Polija: Krakova
10.diena: Krakova- ap plkst.01:00 Rīga

Ceļojumu vadīs: pr. Māris Ozoliņš
Cena: 450,00 EUR

Pieteikties līdz 7.septembrim - tel. 26656515 Uldis Bokšs, e-pasts: uldis.bokss@gmail.com

Cenā iekļauts: Papildus izdevumi:
1. naktsmājas ar brokastīm 1. pusdienas, vakariņas
2. autobuss "Man" (2013.gads) 2. Scrovegni kapella Padujā - 13 EUR
3. Vatikāna muzejs u.c.- apm. 15-25 EUR

20.10.2014. - 28.10.2014 - Svētceļojums uz Svēto Zemi.
Garīgais vadītājs priesteris Andris Kravalis.
Pieteikties pa tālr.:29524763  Ināra,  kā arī internetā: www.shalomisrael.lv
Iespēja izīrēt svētceļojumiem lielo autobusu ar 49 vietām (ir klimata kontrole, siltais ūdens, tualete) par pieņemamu samaksu.
Zvanīt tālr. 29498229 (Georgijs).
<<<
Svētdienas skolas nodarbības Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē

Svētdienas skolas nodarbības parasti notiek divas reizes gadā:

1) no septembra līdz februārim;
2) no februāra līdz jūnijam.
Nodarbības atsākas 2014. gada 21. septembrī plkst. 13.15.

Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt -

kristīti,
pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda),
laulāties,
iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus.

Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, svētdienās pulksten 13.15.

1) bērniem (1.-4. kl.),
2) pusaudžiem (5.-8. kl.),
3) jauniešiem (sākot ar 9. kl.) un pieaugušajiem līdz neierobežotam vecumam.

(tuvāka informācija -29654800, 67326419, diakons Gunārs Konstantīnovs)
<<<
"Īsta Mīlestība Gaida" lekcijas
Biedrība "Īsta Mīlestība Gaida" piedāvā lasīt lekcijas par šādām tēmām:

"Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju";
"Pornogrāfijas bīstamība";
Seksualitāte un veselība (sadarbībā ar Krīzes grūtniecības centru);
"Vīrietis un sieviete - kāda atšķirība?"
"Lekcija vecākiem. Kā runāt ar bērniem par seksualitāti bez moralizēšanas?";
"Vai ir iespējama laimīga ģimene?"

Tu vari pastāstīt par lekcijām klases audzinātājai, ārpus klases darba vadītājai vai citam uzticamam vadītājam, kas varētu palīdzēt noorganizēt pasākumu jūsu skolā vai draudzē.

Ar "Īsta Mīlestība Gaida" var sazināties pa e-pastu kaspars@istamilestibagaida.lv vai tālr.: 29206156.

Biedrība "Īsta Mīlestība Gaida" ir jauniešu organizācija, kas atbalsta ģimeniskās vērtības un iedrošina jauniešus atteikties no dzimumattiecībām līdz laulībām.

<<<
Kristīgi attīstošs un terapeitisks nodarbību cikls dažāda vecuma bērniem
Nodarbību cikls paredzēts bērniem,

- kuriem nepieciešams attīstīt drosmi, apziņu par saviem talantiem, celt pašapziņu;
- kuriem ir attīstības, uzvedības vai mācību grūtības;
- kuriem ir emocionāla rakstura grūtības;
- kuri daudz slimo.

Nodarbības notiek pēc īpaši izstrādātas autorprogrammas, kura stiprina bērna personību. Nodarbības palīdzēs bērniem sevi sajust, atraisīties, iemācīties runāt par jūtām, apzināties savus talantus, attīstīt drosmi tos sniegt citiem cilvēkiem. Nodarbībās kā darba metode tiek izmantota lūgšana, mūzika, māksla, rokdarbi, atklāta saruna un mīlestības attieksme pret cilvēku. Nodarbībās tiek tiek radīta ģimeniska, droša vide, kas veicina bērna atklātību un atvēršanos.

Tiek organizēta grupa pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Nodarbības notiks, sākot no 2013. gada janvāra, Rīgā, Tērbatas ielā 28, vienu reizi nedēļā un ilgs 4 stundas. Nodarbības ir par maksu. Tās vadīs šīs programmas autore, psiholoģe Ina Grasmane (psiholoģiskā un pedagoģiskā darbā ar bērniem 20 gadu darba pieredze).

Pieteikšanās bērnu grupās un tuvāka informācija pa tālr.: 26952735 vai e-pastu: inagrasmane@inbox.lv.

<<<
Lūgšanu vakari
Katru trešdienu plkst. 19.00, Rīgā, Klostera ielā 4, kopienas "Effata" tikšanās: slavēšana, Dieva vārda katehēze, aizlūgšanas, sadraudzība.
 
Katru pirmdienu Tezē lūgšanu grupas tikšanās Rīgā, Vecajā Sv.Ģertrūdes baznīcā no plkst. 18.00 līdz 19.00.
<<<
Katehēze un svētdienas skolas
Svētdienas skola Rīgas Svētā Alberta katoļu draudzē
Svētdienas skola bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam (latviešu un krievu grupas). Pirmā tikšanās ar skolotāju 29. septembrī plkst. 12:00 (Pēc Sv. Mises plkst.11:00) baznīcā pie informācijas stendiem. Adrese: Rīga, Liepājas iela 38. Informācija un pieteikšanās pie skolotājas Ņinas mob. 28 315 717 vai rakstot uz e-pastu nina.skangale@inbox.lv
Turpmākās nodarbības notiks svētdienās plkst. 16:30 svētdienas skolas telpās.

Labā Gana Katehēzes bērniem
no 3 līdz 6 gadu vecumam. Pirmā tikšanās 5. oktobrī plkst. 16:30 svētdienas skolas telpās. Adrese: Rīga, Liepājas iela 38. Tiek gaidīts ikviens bērniņš!
Informācija un pieteikšanās pie skolotājas Ilzes mob. 29 264 652.
Pieaugušo katehēze Kristus Karaļa draudzē tiem, kuri vēlas tikt kristīti, pieņemt Grēksūdzes sakramentu, gatavojas laulībām. Īpaši aicināti Sarkandaugavā, Mežaparkā, Čiekurkalnā, Mangaļos, Vecāķos, Jaunciemā dzīvojošie!
Katehēze notiek otrdienu vakaros no plkst. 18.30 līdz 20.00 Kristus Karaļa baznīcas draudzes mājā, Meža prospektā 86. Lūdzu, iepriekš pieteikties pie māsas Meinardas (tālr. 26671467).
Kustība Pro Sanctitate sagatavo Sakramentu (Kristība, Komūnija, Iestiprināšana) saņemšanai. Katehēzes laiks pēc individuālas vienošanās; latviešu, angļu, franču, vai itāļu valodā pēc vajadzības. Informācija: mob: 26319789; tālr: 67323281. Republikas laukums 3/226 (blakus "Ave Sol" koncertzālei). Satiksme ar 5., 7. tramvaju līdz Nacionālajam teātrim.
<<<
Kristīgās dzīves institūta pasākumi

1. KDI piedāvā garīgās pavadības kalpojumu, kas notiek individuālu tikšanos veidā cilvēkiem (arī ar skype palīdzību), kas meklē atbalstu savu personisko attiecību veidošanā ar Dievu.

2. Publiska interneta dienasgrāmata Dvēseles draugs. Jaunākajiem ierakstiem blogā var sekot, izmantojot iespēju uz tiem pierakstīties ar savu e-pastu (pēc tam uz e-pastu saņemtā saite ir jāaktivizē).

<<<
Liepājas katehēzes skola
Lekcijas Liepājas Katehēzes skolā notiek svētdienās, pl. 14.00. Liepājas katoļu pamatskolas telpās (ieeja no Kr. Valdemāra ielas). Tajās aicināti piedalīties visi (arī tie, kas lekcijas nav sākuši apmeklēt no paša sākuma!), kuri vēlas padziļināt savu ticību, paplašināt savas zināšanas teoloģijā, kā arī tie, kuri vēlas kalpot savās draudzēs kā katehēti. Lekcijas ir bez maksas.

Vairāk informācijas avīzes Nāc 2011.g.decembra numurā, internetā (http://goo.gl/8esGK un http://goo.gl/1Zi1k ), kā arī, zvanot pa tālr. 29296712 (pr. Gatis Mārtiņš), 26078442 (Nellija).

<<<
Jauniešu vakari "Koferis’’
Jauniešu vakari "Koferis" notiek katru svētdienu Rīgā, Mazā Pils iela 2. Pulcēšanās pl. 19.30, sākums pl. 19.45. Vakara programmā paredzēts: spēles, lekcijas, lūgšanas, filmu vakari, diskusijas, tēja un cepumi. Organizē Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles jaunieši. Vairāk informācijas:  Annija M. (27180238), http://tiksimieskoferi.blogspot.com.
<<<
Rekolekciju mājas

Rekolekcijas Lietuvā.
Ir iespēja individuāli vai ģimenēs izdzīvot personiskas rekolekcijas vai laiku vienatnē Lietuvā, "Betlēmes" māsu klosterī. Pieteikšanās ir nepieciešama savlaicīgi.
Adrese:Aušrines Marijas Vienuolynas
Paparčiai, Kaišiadoriu r. LT-4233
Tālrunis:  0037068717970

Biedrība „Kalna svētību kopiena" Bruknā piedāvā:
1. Atkarību dziedināšanas programmu ar darba un lūgšanu terapiju, psiholoģisku palīdzību, iespēju izdzīvot kopienas dzīvi (tālr. 26411090)
2. Telpu īri rekolekcijām, semināriem, kāzu un citu pasākumu organizēšanai. Ir pieejama pirts un iespēja pieteikt ekskursijas Bruknas muižā. (tālr. 28850225, 29287560)
www.bruknaskopiena.lv , www.brukna.lv
Marijas Magdalēnas rekolekciju mājā ir 5 vienvietīgas, 2 divvietīgas istabas un matrači. Mājā ir kapela (lūgšanu telpa), darbistaba, sarunu istaba, 2 telpas grupu darbam, virtuve, dušas, vanna un sanitārie mezgli. Ap māju ir skaists dārzs, un tā atrodas Mārupes klusā rajonā. Te iespējams pavadīt pārdomu laiku pirms svarīgiem dzīves notikumiem - laulībām, aicinājuma izšķiršanai, studiju nozares izvēlei, u.c. Šajā laikā iespējams piedalīties māsu lūgšanu dzīvē, ikdienas darbos, arī sarunu iespējas. Rekolekciju māju var lietot dažādas Kristum ticīgo grupas un kustības, piesakoties un rezervējot savu uzturēšanos: 26177063 (pl. 9.00-18.00). Info: www.betanija-op.lv.
Rekolekciju māja Dzintaros ir pieejama draudžu, kopienu, kustību un kongregāciju rekolekciju un nedēļas nogalēm. Mājā ir kapela ar Vissvētāko Sakramentu, divas virtuves, gultas nakšņošanai. Informācija un pieteikšanās pa tālr. 26321222 (Iluta).
<<<
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles "Caritas" aicina palīdzēt trūcīgajiem
Lūgums ziedot pārtiku (produktus, kam nav nepieciešama glabāšana ledusskapī un ar derīguma termiņu vairāku mēnešu garumā) un arī saimniecības preces (zobu pastu, veļas pulveri, ziepes utml.)

Ziedojumu var atstāt sv.Jēkaba katedrāles vestibilā Pārtikas lādē.

Pateicībā, Sv.Jēkaba katedrāles "Caritas"

Info: Aija Upīte (tālr.: 26478612)

<<<
Katoļu Akadēmiskais Ārzemnieku Dienests piešķir stipendijas
Katoļu Akadēmiskais Ārzemnieku Dienests (KAAD) piešķir stipendijas uzturēšanās laikam Vācijā. Stipendiju saņemšanai nav specialitāšu ierobežojuma. Stipendijām var pieteikties kristīgie studentie (pēc 6. studiju semestra), augstskolu absolventi un zinātnieki.

Stipendijām var pieteikties divas reizes gadā vasarā un rudenī. Visi studiju pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 15.jūnijam/5. janvārim KAAD partnerim: www.kaad.de

Informatīvie materiāli latviešu, angļu un vācu valodās pieejami:
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/?text_id=15263.

Uzziņas un pieteikumu iesniegšana Latvijā: iveta.leitane@yahoo.de.

<<<
Jaunākie izdevumi

Žurnāla "Katōļu Dzeive" augusta numurs

Moto: lai miera vēstneši mājo mūsu sirdīs

Vatikāna interneta mājas lapā www.news.va ir iespēja klausīties Vatikāna radio, skatīties video no pasākumiem Vatikānā, lasīt aktuālākās ziņas par pāvesta un Romas kūrijas darbu. Ieskaties!

Par pāvesta Franciska aktivitātēm un notikumiem pasaulē lasiet un klausieties arī Vatikāna Radio Latvijas redakcijas mājas lapā: http://lv.radiovaticana.va/
<<<
Bērnu slimnīcas Vecāku māja
Rīgas klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku māja piedāvā iespēju vecākiem, kuru bērni ārstējas slimnīcā, nakšņot un atpūsties, pavadīt laiku mājīgā atmosfērā, saņemt psihologa, kapelāna, sociālā darbinieka un sociālā pedagoga palīdzību, pagatavot pusdienas un vakariņas, nomazgāties dušā. Papildu informācija www.vecakumaja.lv vai pa tel. 283555353.
<<<
Kristīgās padomdošanas birojs
Kristīgās padomdošanas birojs
Mārupes ielā 16, 306. kab.
Christina Bardill, lic.phil./mag.psych.
mob.: 26295764

Kristīgā psiholoģe konsultē psiholoģisku, psihomsomatisku un garīgās izaugsmes problēmu gadījumos. Konsultācijas ir bez maksas. Cilvēki ar regulāriem ienākumiem tiek lūgti ziedot kalpošanas vajadzībām 1-5Ls par katru tikšanās reizi.

<<<
Ikonu gleznošanas nodarbības

Ikonu gleznošanas nodarbības notiek Rīgas Sv. Alberta draudzes telpās pl. 10.00. Nodarbības vada Latvijas Kristīgās akadēmijas absolvente Ņina Skangale-Začeste, Mag. theol. Nodarbības ilgums līdz 4 akadēmiskajām stundām, samaksa par vienu nodarbību 8,00 EUR. Interesentus lūdzam pieteikties pa tālruni: 28315717.

<<<
Iespēja abonēt “Dienas Domu”
"Dienas Doma" ir neliels fragments no Leandra Lašansa sējumiem "Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS". Ir iespējams "Dienas Domu" abonēt un katru dienu saņemt savā e-pastkastītē. Lai to izdarītu, sūtiet ziņojumu: "Es vēlos abonēt "Dienas Domu" uz šādu e-pasta adresi: (mana vai drauga adrese)" uz e-pasta adresi equipe@choisisdejesus.org.
<<<
Ziedojumu tālrunis baznīcas celtniecībai Ķengaragā

Turpinās Rīgas svētā Antona baznīcas celtniecība Ķengaragā.
Piezvanot pa tālruni 90006188, Jūs ziedosiet 1 latu tās atbalstam.
Konts ziedojumiem LV28RIKO0008140000787 AS DNB Banka
Rīgas sv. Antona Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000285220.
Par baznīcas celtniecības atbalstītājiem katru sestdienu tiek svinēta Sv. Mise.
Atjaunosim tradīcijas! Uzcelsim baznīcu kopā!

Ziedojumi Līvānu Miķeļa Erceņģeļa katoļu baznīcas ērģeļu un dievnama remontam

Ziedojumus gan ērģeļu, gan dievnama remontam var pārskaitīt uz bankas kontu
LV06PARX0012702560001, a/s "Citadele banka", PARXLV22,
ar norādi Līvānu Sv. Miķeļa Erceņģeļa Romas katoļu draudzei,
reģ. nr. 9000504985, Baznīcas ielā 19, Līvānos, LV5316. 

<<<
Aicinām ziedot
Baskāju Karmela māsu ordenim Karmels «Marija, Pestītāja Māte»
Smilšu iela 15, Ikšķile, LV-5052

Baskāju Karmels - slēgts klosteris, kas nenodarbojas ar apustulisko kalpošanu, bet visu veltī lūgšanai Dievam Baznīcas sirdī visu cilvēku nodomā. Baskāju karmelītu māsas dzīvo klauzūrā, vienkāršībā un nabadzībā, lūdzoties it sevišķi par tautu, kuras vidū dzīvo. Pilnībā kontemplatīvai dzīvei klauzūras vientulībā veltītie ordeņu institūti Kristus mistiskajā Miesā ieņem sevišķu vietu. Tie pienes Dievam cildenu slavas upuri, bagātina Dieva tautu ar svētuma vērtīgiem augļiem, iededzina to ar savu piemēru un ļauj tai augt noslēpumainā apustuliskā auglīgumā. Dienu un nakti māsas lūgšanā ir nomodā par Baznīcu un pasauli.

Saņēmēja nosaukums BASKĀJU KARMELĪŠU ORDEŅA KLOSTERIS
Saņēmējakonts LV78HABA0551017666290 Swedbank AS
Reģistrācijas numurs 90002373265

Māsas pateicas arī par dalīšanos ar dārza veltēm, kā arī par jebkuru cita veida atbalstu!
Tālr.: +371 65021625
Mob.tālr.: +371 29925047
E-pasts: ikskile.karmels@inbox.lv

Labdarības akcija "Uzcelsim Baznīcu!" 
 
Romas katoļu Baznīca Latvijā aicina piedalīties labdarības akcijā, ziedojot līdzekļus jaunu dievnamu celtniecībai un citu Baznīcas projektu īstenošanai. Atbalstīsim Baznīcu, lai tā turpinātu savu sūtību - vest cilvēkus pie Dieva, kas ir mīlestības, patiesības, visa labā un skaistā Avots.

Kopā mēs uzcelsim Baznīcu!

Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs
Mazā Pils iela 2, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40008069666
Ziedojumu konts: LV19HABA0551003218814
Lūdzu, norādiet projektu, kuram ziedojat!

Sīkāka informācija par projektiem atrodama www.uzcelsimbaznicu.lv.

Labdarības akcijā „Uzcelsim Baznīcu!" šobrīd varat atbalstīt šādus projektus:

Slokas katoļu baznīcas celtniecība
Līdz 2013. gada beigām ir plānots pabeigt 1. kārtu, t.i. ekspluatācijā nodot baznīcas lūgšanu zāli. Lai to paveiktu, nepieciešams vairs tikai sakārtot dokumentāciju. Šī gada laikā draudze ir sakārtojusi katla telpu un uzstādījusi dūmvadu, tāpat arī ugunsdzēsības signalizāciju un zibensnovedēju, ierīkojusi elektroinstalāciju un iekārtojusi labierīcības. To visu draudzei izdevies paveikt par 7500 latiem. Kad 1. kārta būs pabeigta, draudze varēs pulcēties uz dievkalpojumiem, dažādiem pulciņiem un lūgšanu grupām, paralēli ķeroties klāt nākamajiem darbiem - griestu apdarei un interjera iekārtošanai. Aicinām ziedot šiem darbiem nepieciešamo materiālu iegādei!

Jaunas baznīcas būvniecība Daugavpils Ķīmiķu mikrorajonā
Padomju varas gados Daugavpils pilsētā attīstījās jauni rajoni, kur cēla skolas, rūpnīcas, dzīvojamos namus, bet baznīcas būvēt neatļāva. Šobrīd Ķīmiķu mikrorajonā dzīvo 23 500 iedzīvotāji, ir trīs vidusskolas un cilvēki ļoti gaida jaunu dievnamu. 2010. gada nogalē tika uzsākta jaunās Daugavpils Dieva Žēlsirdības baznīcas pamatu izbūve un šobrīd notiek sienu mūrēšanas darbi. Aicinām ziedot baznīcas sienu celtniecībai!

Rēzeknes Dieva Žēlsirdības baznīcas būvniecība Ziemeļu mikrorajonā
Dievnama būvniecība uzsākta 2009. gada nogalē. Ir ielikti pamati, uzmūrētas sienas. Pašlaik tiek likts jumts. Aicinām ziedot logu ielikšanai!

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošana
Projekta mērķis ir atjaunot un saglabāt Rīgas Magdalēnas baznīcu ar tās vēsturisko ēku kompleksu Klostera un M.Pils ielas rajonā. Aicinām ziedot baznīcas jumta seguma nomaiņai un torņa restaurācijai. apkures sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai, kā arī vājstrāvu sistēmai!

Rojas katoļu baznīcas būvniecība
„Te ir mūsu mājas!" - tā par vēl nepabeigto Rojas katoļu baznīcu saka ticīgie, kas uz dievkalpojumiem tajā pulcējas tikai kopš 2011. gada. Šobrīd baznīcai ir uzlikts jumts, ielikti logi un durvis, ierīkota apkure, bet priekšā vēl visi iekšdarbi. Šobrīd aktuāla ir grīdas flīžu iegāde un uzlikšana - tam nepieciešami Ls 10 000. Aicinām ziedot šim mērķim!

Rugāju katoļu baznīcas celtniecība
2011. gada rudenī tika uzsākta baznīcas būvniecība - ielikti pamati. Pašlaik jāmūrē sienas, jāuzliek jumts, jāieliek logi, u.c. Aicinām ziedot baznīcas sienām!

Paldies ikvienam ziedotājam!

***
Baznīcas celtniecībai Ikšķilē

Lai Ikšķilē tiktu uzcelts dievnams, gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē dzīvojoši ļaudis, kam ir dārga Latvijas apustuļa Sv. Meinarda piemiņa, ir aicināti atbalstīt dievnama tapšanu ar ziedojumiem personīgi vai ieskaitot Ogres draudzes kontā: reģ. nr. 90000529230, konta nr. LV94UNLA0033300700707. Uzziņām: +371 65022458, +371 26551206.

Pateicība un Dieva svētība tiem, kuri jau paspējuši dāsni palīdzēt!

Konstantīns Bojārs, Ogres un Ikšķiles Romas katoļu draudzes prāvests

***

„Betlēmes žēlsirdības mājai"

Katoļu ielā 14, Rīgā, darbojas kristīgi-katolisks centrs „Betlēmes žēlsirdības māja"- kopiena cilvēkiem, kuri vēlas atveseļoties no dažāda veida atkarībām, pirmkārt, sniedzot palīdzību bez pajumtes palikušajiem cilvēkiem. Kopienas ikdienas dzīves pamatā ir Dieva un kristīgās vēsts iepazīšana un dzīve saskaņā ar to, lūgšana un kopīgs darbs.

„Betlēmes žēlsirdības mājas" darbības nodrošināšanai un ēkas labiekārtošanai nepieciešams garīgais un jebkāda veida materiālais atbalsts: sadzīves tehnika, santehnika, gultas utt.

Ziedojumus iespējams pārskaitīt ar norādi „Betlēmes žēlsirdības mājai"

Nodibinājumam „Nova vita"
Reģ. Nr. 40008137356
Konta Nr.:"SWEDBANK AS" Konta nr. LV72HABA0551034255532

Par cita veida atbalstu, sazinieties ar mums, zvanot uz tālruni 29804336.

***
Rīgas pils Dievmātes un Valtera fon Pletenberga skulptūru restaurācijai 
 
Rīgas pils Dievmātes fonds aicina visus Dievmātes godinātājus Latvijā un ārpus tās robežām ziedot finansiālos līdzekļus, lai varētu restaurēt Dievmātes un Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga skulptūras, kas atrodas pie Rīgas pils galvenās ieejas.

Abu skulptūru restaurāciju iespējams atbalstīt, pārskaitot līdzekļus „Rīgas pils Dievmātes fondam" (SEB banka, UNLALV2X LV 87 UNLA 0050 0190 21567, reģ. Nr. 40008193404; adrese: Torņa iela 2b, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020) vai zvanot uz ziedojumu tālruni 90006086. Zvanot uz ziedojumu tālruni, tiek ziedots 1 lats.

„Rīgas pils Dievmātes fonds" jau iepriekš pateicas ikvienam atbalstītājam!

***

Rīgas Katoļu ģimnāzijai
Skolas ziedojumu tālrunis: 90006080 (maksa par zvanu - 1 Ls).
Nodibinājums „Rīgas Katoļu ģimnāzijas atbalsta fonds"
Reģistrācijas Nr. 40008162688
Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 6, Rīga LV - 1004, Latvijā
Tel: 26359721
AS DnB NORD Banka
Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
Vienotais reģ. nr. 40003024725
IBAN: LV23RIKO0002013177073, (LVL)
IBAN: LV36RIKO0002930095626, (EUR)
S.W.I.F.T.: RIKO LV 2X

***

Iļģuciema sieviešu cietumam
Aicinām ziedot dziju, lai sievietes varētu adīt Latvijas bērnu namiem un nabadzīgajām ģimenēm.
Lūdzam arī sniegt finansiālu atbalstu sieviešu garīgās rehabilitācijas vajadzībām!
BIEDRĪBA "Iļģuciema sievietes", Rīga, Vienības gatve 70-5/6. Reģ.nr. 40008071105.
Ziedojuma konts: Swedbanka LV64HABA0551004683189.
Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne Daina Strelēvica (mob.tel.:2302182, tel.:67605576).
<<<
Iespējas saņemt apģērbu
Rīgas Katoļu ģimnāzijā (O. Vācieša ielā 6) 118. kabinetā katru svētdienu Pēc Svētās Mises pl. 11.00.

Pie Betānijas dominikāņu māsu klostera Rīgā, Drustu iela 36A darbojas Drēbju namiņš. Darba laiks: otrdien pl.10.00- 12.30, trešdien 14.00- 16.30, sestdien 10.00- 12.30.

<<<
Kontakti
Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs
Adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV-1050
Mob.tālr.: +371 29444171
E-pasts: info@catholic.lv
www.catholic.lv
<<<
spacer
  loks Katoļu Baznīcas liturģiskais kalendārs 2009. - 2015. gadam Rīgas arhibīskapa - metropolīta Zbigņeva Stankeviča draudžu vizitāciju saraksts 2014.gadā (sarakstā iespējamas izmaiņas) Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju saraksts 2014.gadā Liepājas diecēzes bīskapa V.Stulpina pastorālās kalpošanas kalendārs Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska draudžu vizitāciju saraksts 2014.gadā Pieteikšanās RARZI studijām Kapusvētki dažādu Latvijas draudžu kapsētās Valmieras baznīcas iesvētīšana Mariāņu kongregācijai Latvijā – 90 Tezē Baltijas reģionālā tikšanās Izstāde Aglonas bazilikas kriptā Jauniešu rekolekcijas- Kairos Seminārs "Kā un kāpēc runāt par seksualitāti ar pusaudžiem" Annas Merlo rekolekcijas Dziedināšanas dievkalpojums Ozolaines baznīcā Brīvprātīgais darbs Pasākumi Betānijas dominikāņu māsu Sv. Jāzepa klosterī Al - Anon sapulces "Caritas Latvija" brīvprātīgo tālākizglītības seminārs Svētās Mises Norvēģijā Pasākumi Māsu kalpoņu klosterī Apvienības "Laulāto Tikšanās" pasākumi Kustības "Par dzīvību" pasākumi Kopienas "Chemin Neuf" pasākumi Klusuma rekolekcijas Satikšanās vietne katoļiem katSat.lv Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles jauniešu aktivitātes Jauniešu grupas tikšanās Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē Ģitārspēles apmācība Itāļu valodas nodarbības Darbs Uzņem audzēkņus Adorācija Svētceļojumi Svētdienas skolas nodarbības Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē "Īsta Mīlestība Gaida" lekcijas Kristīgi attīstošs un terapeitisks nodarbību cikls dažāda vecuma bērniem Lūgšanu vakari Katehēze un svētdienas skolas Kristīgās dzīves institūta pasākumi Liepājas katehēzes skola Jauniešu vakari "Koferis’’ Rekolekciju mājas Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles "Caritas" aicina palīdzēt trūcīgajiem Katoļu Akadēmiskais Ārzemnieku Dienests piešķir stipendijas Jaunākie izdevumi Bērnu slimnīcas Vecāku māja Kristīgās padomdošanas birojs Ikonu gleznošanas nodarbības Iespēja abonēt “Dienas Domu” Ziedojumu tālrunis baznīcas celtniecībai Ķengaragā Aicinām ziedot Iespējas saņemt apģērbu Kontakti
liekums
spacerkrustiņšspacer
Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu.
Palieciet manā mīlestībā!
Vēlos saņemt paziņojumus par gaidāmajiem notikumiem Paziņot par gaidāmu notikumu print Drukāt lapu