Šodienas datums: 26.09.2018  |  Vārda dienas: Kurts, Knuts, Gundars

Jaunākās ziņas

Nodibinājums “Caritas Latvija” pateicas visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kas aktīvi piedalījās pēdējos mēnešos izsludinātajās ziedojumu vākšanas akcijās....

25.September, 2018, 22:33

24. septembra pēcpusdienā pāvests Francisks ieradās Aglonā. Sakrālajā laukumā pāvestu ar prieku un gavilēm sagaidīja tūkstoši ticīgo, kuri pēc tam - Svētās Mises laikā -...

24.September, 2018, 17:30

Pēc ziedu nolikšanas ceremonijas pie Brīvības pieminekļa, pāvests Francisks devās uz Rīgas Domu, kur norisinājās Ekumenisks dievkalpojums. Tajā piedalījās tradicionālo...

24.September, 2018, 14:44

Ar Svēto Misi Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā noslēdzās pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Dievkalpojuma noslēgumā izskanēja savstarpēji pateicības vārdi un notika...

24.September, 2018, 18:11

Rīgā pāvests Francisks arī apmeklēja Sv. Jēkaba katedrāli, kur tikās ar Latvijas draudžu un senioru organizāciju pārstāvjiem, tai skaitā bīskapu emeritus Jāni Cakulu,...

24.September, 2018, 14:54

Viņa Svētība pāvests Francisks un Valsts prezidents Raimonds Vējonis nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. Viņa Svētība pāvests Francisks sasveicinājās ar sanākušo...

24.September, 2018, 13:09

„Cilvēks sevī ir sadalīts. Tāpēc visa cilvēku dzīve – gan individuālā, gan kolektīvā – kļūst par dramatisku cīņu starp labo un ļauno, gaismu un tumsu. Turklāt cilvēks redz, ka saviem spēkiem nespēj sekmīgi atvairīt ļaunā uzbrukumus, jo ikviens jūtas sasaistīts.” (Gaudium et spes, 13) Tā cilvēka iekšējo stāvokli pēc grēkā krišanas raksturoja Vatikāna II koncila tēvi.Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu nevis tādēļ, lai Viņš kļūtu par politisko līderi vai tautas vadoni, bet Viņa misija bija iznīdēt ļaunuma dīgli un izdziedināt cilvēka sirdi. Tāda bija Jēzus sūtība, un tai Viņš veltīja visu savu dzīvi. Jēzus kā Dieva Dēls ļoti labi pazina cilvēku ievainoto dabu un zināja, kur rodas ļaunas un netaisnīgas sabiedriskās un politiskās struktūras – tieši cilvēka sirdī..
Lasīt tālāk pr. Andra Ševeļa rakstu

(...) Kad izklājam karti, redzam tajā tūkstošiem ceļu. Redzam arī to, ka tie ir ļoti dažādi. Ir galvenie ceļi, sānu
ceļi. Ir droši ceļi un bīstami ceļi. Ir lauku ceļi un modernas autostrādes. Ir ceļš uz mājām, ceļš uz darbu, ceļš uz dievnamu. Ceļi ir izvietoti tā, lai vestu pie kāda noteikta mērķa. Reizēm ceļi šķiras, reizēm savienojas. Ja pārnesam šo līdzību uz mūsu dzīvi, tad to, kas izveidojas, apvienojoties diviem dzīves ceļiem vienā, saucam par laulību un ģimeni. Dievs Tēvs ir radījis cilvēku dzīvei ģimeni. Iemantot ģimeni – tās ir ikviena cilvēka ilgas. Būt tēvam, mātei, brālim, māsai. Cilvēka visdziļākie pārdzīvojumi saistās ar dzimtajām mājām.
Lasīt tālāk

 

Godātie priesteri, dārgā Dieva tauta!
Lai top slavēts Jēzus Kristus!
Atbildot uz Latvijas valsts un katoliskās Baznīcas Latvijā ielūgumu, šī gada 24. septembrī pāvests Francisks kā svētceļnieks ieradīsies mūsu zemē. Viņš ieradīsies pildīt savu sūtību stiprināt brāļus un māsas ticībā (sal. Lk 22, 32) un palīdzēt mums atrast ceļu uz vienotību starp kristiešiem Latvijā, lai piepildītos Kristus vārdi: “Lai visi ir viens.” ( 17, 21) Tā ir liela žēlastība mums visiem.

Lasīt tālāk

Svētais tēvs pāvests Francisks 2018. gada 22. - 25. septembrī dosies apustuliskajā vizītē uz Baltijas valstīm. Tās laikā viņš apmeklēs Viļņu, Kauņu, Rīgu, Aglonu un Tallinu. Latvijā pāvests ieradīsies 24. septembrī. Vizītes laikā plānots, ka pāvests piedalīsies ekumeniskā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā un svinēs Svēto Misi Aglonas bazilikā. Tāpat tiksies ar Valsts prezidentu, Latvijas augstākajām amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem, kā arī piedalīsies svinīgā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa.
Seko līdzi jaunumiem un uzzini vairāk par pāvestu Francisku: 

 PavestsLatvija2018.lv

Vārds “pāvests” nāk no itāļu vārda “papa”, kas nozīmē “tēvs”. Pirmajos kristietības gadsimtos šādā vārdā sauca katru bīskapu Rietumos. Tikai 1073. gadā pāvests Gregorijs VII noteica šo vārdu lietot vienīgi uz Romas bīskapu, lai gan praksē tas tā tika darīts jau no 8.gs.
Pāvestam kā Romas bīskapam ir arī citi nosaukumi. Viņu sauc arī par Jēzus Kristus vikāru, apustuļu galvas – Pētera pēcteci, Pētera vikāru, vispārējas Baznīcas visaugstāko priesteri (Pontifex Maximus), Rietumu patriarhu, Itālijas primātu, Romas provinces arhibīskapu un metropolītu, Vatikāna valsts valdnieku, Dieva kalpu kalpu.
Lasīt tālāk

Ilggadīgais Insbrukas radiofona sprediķotājs, kapucīnu tēvs Henriks Brauns prata savos sprediķos arvien iepīt kādu joku, kas klausītajus jau sprediķa sākumā uzjautrināja un līdz ar to darīja uzmanīgākus. Nekas kristietībai nenodara tik daudz pāri kā humora trūkums. Lielais kristiešu nīdējs, apkarotājs un ateists Frīdrihs Nīče mēdza bieži pamatoti pārmest kristiešiem: “Kristiešiem, kas sevi skaita par lielā Atpestītāja Kristus pēcnācējiem daudz labāk piestāvētu, ja viņi savā valodā, dziesmās un ikdienas dzīvē izstarotu kaut ko dzīvāku un priecīgāku, tad pārējie, kas sevi neuzskata par atpestītiem, varētu ticēt kristiešu sludinātajam pasaules Glābējam…”

Lasīt tālāk A.Smeltera rakstu...

Numura tēma:
FRANCISKS

"Nav nekād šaubu, ka pāvests Francisks aicina visus uz svētumu saskaņā ar Svētajiem Rakstiem."

Fragments no intervijas "Kā es vēlētos nabadzīgu Baznīcu!" Uz jautājumiem par pāvestu un viņam raksturīgo atbild priesteris Andris Marija Jerumanis.

 

"Jo nesavtīgāks tu būsi pret Dievu, jo vairāk tu izjutīsi Viņa nesavtību pret tevi."

Sv. Ignācijs no Lojolas, piemiņas diena - 31. jūlijs
Sadarbības partneri
Sponsori